ESTRUCTURA DE FORMIGÓ HABITATGE PLURIFAMILIAR A SABADELL

Enderroc, moviment de terres, fonamentació i estructura d’un habitatge plurifamiliar al carrer del sol de Sabadell

Particular

350 M2

6 mesos