Fundada
a 1986

Obres i Edificacions és una empresa familiar amb seu a Barcelona, amb més de 70 anys

d’experiència el·laborant i executant projectes urbanístics, logístics, industrials i residencials.

La nostra llarga trajectòria

Obres i Edificacions

Ens ha fet mereixedors d’una posició rellevant en l’àmbit de la construcció, aportant sol·lucions adaptades a les necessitats, i entregant els projectes a termini amb les màximes garanties de qualitat.

La nostra dedicació

Des de naus i manteniments industrials, habitatges unifamiliars i plurifamiliars, fins a xalets, reformes, i rehabilitació de qualsevol tipus d’edifici. Comptem amb nombrosos projectes executats, avalats per la satisfacció dels nostres clients més fidels. El nostre equip expert treballa cada projecte amb una acurada planificació i una gestió eficient.


TOTAL METRES CONSTRUÏTS:

Residencials

33.916 m2

Industrials

102.381 m2

OBRES I EDIFICACIONS

Obres i Edificacions és sinònim d’experiència, visió de futur i eficiència. En Obres i Edificacions trobarà una empresa sòlida en la que confiar el seuprojecte de construcció.